Lagu Bali Anak2 (Gending Rare Bali)

Ngiring2 sareng sami magending Bali :)

Putri Cening Ayu

Cening putri ayu Ngijeng Cening jumah
Memeluas malu Ke peken meb’lanje
Apang ade daharan nasi

Memetiang ngiring Nongos ngijeng jumah
Sambilan mekumpul Ajak titiang dadue
Ditekani nyenggap gapin

Pelalian Cening Kotak wadah gerip
Jaje megenepan Ane luwung luwung
Bunge melah melah Ambunane sarwe miyik

Majangeran

Jangi janger
sengsengin sengseng janger (2x)
serere nyoman ngeyorin
kelap – kelap ngalap bunga
langsing lanjar pamulune nyandat gading
jaman edan mejangeran
sariang ngentu rota roti

Meong-meong

Meong2 alih je bikule
bikul gede2 buin mokoh2
kereng pesan ngerusuhin

Dadong Dauh

Dadong dauh ngelah siap putih
Suba metaluh reka
Minab ada limolas taluhne
Nangih lacur ada nak nepukin
Anak cerik cerik
Anak cerik cerik
Keliwat usil ipun

Advertisements